Höganäs Bilservice AB
Prins Carlsgatan 26
263 37 Höganäs
Tel: 042-34 18 88 Fax: 042-33 32 00
E-post: info@hoganas-bilservice.se
Startsidan
Aktuellt
Vårservice
Erbjudanden
Vi utför
Om oss
Miljöpolicy
Länkar
Var finns vi?
Bilder
Vår miljöpolicy!
Vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra regler och krav som vi berörs av.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • bedriva ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete
  • identifiera och hantera miljörisker i vår verksamhet
  • hushålla med råvaror och energi
  • prioritera kemikalier och material som är fördelaktiga ur miljösynpunkt
  • säkerställa miljöansvaret hos alla medarbetare
  • allt avfall sorteras i Ragnsells miljöstation
  • allt dokumenteras (för spårbarhet)

Ansvariga för denna miljöpolicy är:

Jonas Arnhult, Verkstadschef - Kjell Olsson, Ägare

Höganäs 2011-12-27